Henvisende dyrlæger

Jeg udfører udelukkende:

 • kiropraktiske undersøgelser og behandlinger
 • laserbehandlinger
 • vejledning ifbm. smertedækning

Laver altså ikke andre dyrlægeydelser på henviste patienter.
Jeg er tilknyttet to klinikker, Værløse Dyreklinik og Frederiksværk Dyrehospital, hvor jeg har en aftale om at kunne bruge deres lokaler. Desuden gennemfører jeg også behandlinger ved hjemmebesøg.
Efter aftale vil jeg også kunne gennemføre behandlingen på den henvisende klinik.
Hvilke behandlingsmuligheder er der med kiropraktik?
Der er flere scenarier hvor det kan være gavnligt at henvise til Kiropraktik.

Problemer på grund af kompensering: 

Geriatriske hunde:
De ældre hunde der lider af spondylose og andre gigtforandringer, vil ofte kompensere for den nedsatte bevægelighed i de afficerede områder og dette resulterer i overbelastning og subluksationer andre steder. ​Med kiropraktiske behandlinger, kan man ved at sørge for den bedst mulige bevægelighed, optimere den generelle livskvalitet og eventuelt nedsætte behovet for kronisk smertebehandling.

Genoptræning:
I genoptræningsforløb kan kiropraktik ligeledes gavne patienter. Når en hund skal genoptrænes postoperativt eller efter en skade, er det vigtigt at den bliver trænet i det naturlige og oprindelige bevægelsesmønster den havde inden skaden skete, og ikke fastholder de kompensationer der er opstået præoperativt eller under skadesperioden. Jo længere et sygdomsforløb har været, jo større risiko er der for uhensigtsmæssige holdninger og bevægelsesmønstre som kan være svære at aflægge. Musklerne vil have tendens til at trække knoglerne i retning af det kompensatoriske bevægemønster, som var nødvendigt under skadesperioden, og kan derved danne subluksationer. Her kan kiropraktisk behandling være med til genvinde den naturlige flexibilitet i knogler og led. Ofte vil der være behov for gentagne kiropraktiske behandlinger under genoptræningsforløbet.

Der kan selvsagt ikke ydes behandling på områder med frakturer, men hunde med frakturer kompenserer ofte for det pågældende område, og kan derved risikere overbelastning og subluksationer i andre områder. Her kan kiropraktik sikre, at der er den bedst mulige bevægelighed i de områder der benyttes til kompensation, dette vil gøre helingsperioden lettere og mindre smertefuld for patienten.

Bevæge-apparatet:

 • Akut opståede spændinger, stivheder eller smerte.
 • Spondylose, i mange tilfælde kan mobilisering af symptomatiske restriktioner i den raske del af hvirvelsøjlen føre til lindring af symptomerne.
 • Irreversible lidelser som hofteledsdysplasi, spondylose og arthrose, kan medføre kompensatoriske bevægelser og dermed subluksationer i hvirvelsøjlen.
 • Udefinerede haltheder.
 • Traume på hvirvelsøjlen, men kun efter røntgenfotografering.
 • Ved diskusprolaps, men kun efter røntgenfotografering.

Andre eksempler hvor kiropraktik også kan være en behandlingsmulighed:
Ved subluksationer mellem to eller flere hvirvler i rygsøjlen, kan den nedsatte bevægelighed irritere de nerver, der springer fra foramina intervertebralia i de afficerede mellemrum i sådan en grad at det påvirker de områder de innerverer, dette kan komme til udtryk ved både vicerale og somatiske symptomer.
Her er listet eksempler på hvor kiropraktik kan være en behandlingsmulighed, hvis låsninger er årsagen til symptomerne, ofte vil der være andre årsager der udelukkes først, men subluksationer kan være en differentialdiagnose.

 • Hypersensitivitet.
 • Hyposensitivitet.
 • Tilbagevendende fordøjelsesproblemer.
 • Inkontinens.
 • Reproduktionsproblemer.
 • Post partum, både moderdyr og afkom
 • Profylaktisk behandling hos hvalpe/unghunde