Hvad er kiropraktik?

Kiropraktik er en manuel behandlingsmetode ligesom fysioterapi, osteopati og massage.

Kiropraktik fokuserer på begrænsninger i bevægeapparatet, og på de restriktioner som det medfører for nervesystemet i hele kroppen. Hvis der opstår en begrænset bevægelighed i et led, kaldes det for en subluksation eller en låsning.

Formålet med en kiropraktisk behandling er at sikre eller genetablere normal bevægelighed i leddene, og derved optimere nervefunktionen, for at opnå en fri og uhindret strøm af nerveimpulser mellem hjernen og alle kroppens muskler og organer.

En kiropraktisk behandling erstatter ikke traditionel veterinærmedicin, men det er et rigtig godt supplement, et ekstra sæt i den diagnostiske ”værktøjskasse”, der kan give yderligere informationer og andre behandlingsmuligheder. Eksempelvis kan en begrænset bevægelighed mellem to ryghvirvler irritere de nerver, der udspringer fra rygsøjlen, som er en meget kompleks struktur, bestående af knogler, ligamenter, muskler og nerver. Det kan føre til funktionsforstyrrelser og smerter i bevægeapparatet og også påvirke de indre organer.

Det er vigtigt at forstå, at en kiropraktisk behandling foregår indenfor et leds normale bevægelsesfelt og anatomiske rammer. Leddet kommer derfor på intet tidspunkt ”ud af led”. Kiropraktik behandler IKKE luksationer, dvs. led der er kommet uden for deres normale bevægelsesfelt, men derimod subluksationer, dvs. led der har begrænset bevægelighed i en eller flere retninger.

Det er kun dyrlæger og humane kiropraktorer, der er certificeret i kiropraktik på dyr, der må udføre kiropraktik på dyr.

Hvad er en subluksation?

​Ved en kiropraktisk undersøgelse finder og behandler jeg subluksationer, også kaldet låsninger. En subluksation/låsning er beskrivelsen af situationen, hvor der er nedsat bevægelighed i et led. Det kan være mellem hvirvler i rygsøjlen eller led i ekstremiteterne, såsom ben, ribben, kæbeled og halen. Den nedsatte bevægelighed kan være i en eller flere retninger, alt efter hvilket led der er tale om.

Når en subluksation opstår i et led i rygsøjlen, vil den miste sin normale fleksibilitet, og det kan give muskelspændinger, stivhed og smerte. For når bevægeligheden er nedsat, kan de spinalnerver der udspringer mellem ryghvirvlerne blive irriterede, og derved påvirke og nedsætte den strøm af nerveimpulser, der løber gennem dem. Det er både de nerver der signalerer til de indre organer, og dem der signalerer til skelettets muskulatur, og derfor virker de da ikke optimalt.

Det er meget forskelligt hvordan en subluksation vil komme til udtryk. Hos nogle hunde ses kun mindre påvirkninger/forstyrrelser, hvor de f.eks. bliver mindre aktive eller mindre mobile, mens andre hunde bliver mere sensitive for ​berøring.

Andre hunde kompenserer så meget på grund af smerterne ved en subluksation, at de får en ændret positur og gang. Og hvad der starter som en subluksation mellem to hvirvler i rygsøjlen, medfører en øget belastning andre steder på rygsøjlen eller/og ekstremiteterne. Dette kan medføre, at hunden får nedsat kondition og nedsat evne til at koordinere sine bevægelser.

Hvordan behandles en subluksation?

Når jeg under en kiropraktisk undersøgelse finder en subluksation, skal den efterfølgende behandling forsøge at korrigere den nedsatte bevægelighed i leddet. Dette udføres via et hurtigt, kort stød langs leddets bevægeretning. Dette kaldes en justering, og det er en meget specifik manøvre med høj hastighed og lav kraft. Justeringen forskyder det sublukserede led, uden at overskride de anatomiske grænser. Justeringen er præcis, idet fingrene placeres direkte på den afficerede knogle, således at det kun er de to knogler der danner det sublukserede led, der bliver justeret. ​

En justering stimulerer hjernen til at genskabe den normale funktion i det justerede led, og dette sker ved en såkaldt neurogen refleksbue.

Ofte vil subluksationer i benene rette sig, når subluksationer i rygsøjlen justeres.

Hvem kan have gavn af en kiropraktisk behandling?

Hunde med subluksationer/låsninger kan vise mange forskellige symptomer, hvor det hyppigste er smerter, såsom ondt i ryggen og haltheder. Men det kan også være mere diffust. En hund vil typisk forsøge at kompensere for sine smerter, ved at ændre sin kropsholdning, og via måden den bevæger sig på. Dette kan føre til sekundære problemer i andre dele af kroppen.

Mange gamle hunde, men også yngre hunde, der har gigt, vil på grund af de smerter og den nedsatte bevægelighed gigten forsager, kompensere så andre dele af kroppen kommer på overarbejde, og dette kan give subluksationer. Jeg kan ikke med en kiropraktisk behandling ændre på de forandringer som gigten forårsager, men jeg kan lindre ved at holde den resterende del af kroppen så bevægelig og så fleksibel som muligt.

Dette gør sig også gældende hos hunde, som har andre kroniske tilstande, der nedsætter bevægeligheden i en del af kroppen.

Her er listet forskellige symptomer, der kan fortælle os, at hunden har smerter på grund af låsninger.

 • Ændret bevægemønster, f.eks. kan det ses ved stiv gang, gå på to spor, pasgang eller ”on/off” halthed,- der eventuelt kan skifte fra ben til ben.
 • Ændret kropsholdning.
 • Akutte problemer som f.eks. spændinger, stivheder eller smerte.
 • Modvillighed til at bevæge sig, til at gå på trapper eller hoppe op i bilen.
 • Hvis hunden giver udtryk for smerte når den løftes, eller når hunden skal udføre bestemte bevægelser.
 • Hunden vil kun ligge på én side.
 • Hunden sidder altid på den samme ”balle”.
 • Meget sensitiv ved berøring, trækker sig når den bliver kælet bestemte områder på kroppen.
 • Trækker sig fra leg med andre hunde, den tidligere gerne ville lege med.
 • Adfærdsændringer, f.eks. nedstemthed eller aggressivitet.

Hos sports- og arbejdshunde kan det også ses ved:

 • Vender kun til én side under retningsskift.
 • Modvillighed til at springe op på noget eller ned fra noget.
 • Vil ikke løfte en apport.
 • For løst bid hos brugshunde der udfører bidearbejde.
 • Generel nedsat præstation.
 • Behandlingen kan også være forebyggende, for at sikre optimal bevægelighed hos brugshunde, og hos sportshunde for at højne præstationerne.

Låsninger i rygsøjlen kan påvirke hundens evne til at koordinere sine bevægelser, og på den måde kan det føre til en nedsat præstation.

Men er du i tvivl om hvorvidt din hund kunne have gavn af en kiropraktisk behandling, så er du meget velkommen til at ringe og få en snak om det.