Information om GDPR.

Meddelelse til dig som klient – informeret samtykke: virksomheden Dyrlæge Køster, lever op til GDPR af 2018.

Hjemmelsgrundlaget for indsamling af personoplysningerne dit navn/firmanavn, adresse, telefon nummer, e-mailadresse er udover at virksomheden skal kunne leve op til de regnskabsmæssige lovkrav, også at det sammen med patientoplysninger på dit dyr, skal indgå i virksomhedens journalisering af dit dyr, så undersøgelse og behandling nu og evt. senere kan være til størst mulig sundhedsmæssig og velfærdsmæssig gavn for dit dyr.

Kun på din foranledning, kan oplysningerne om dit dyr videregives til tredjepart, som f.eks. din egen dyrlæge eller anden behandler. Virksomhedens dataansvarlige er Josefine Køster, tlf.nr. 26281444, e-mail Josefine Køster@gmail.com.

De indsamlede data bruges kun af Josefine Køster, og de opbevares på sikker vis ved jounaliserings firmaet Vettigo og Tang.

Du har som klient ved Josefine Køster, til enhver tid ret til at få dine data udleveret, rettet eller slettet. Dette gælder dog ikke persondata der fremgår af fakturaer. Du har som klient ved Josefine Køster, til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har som klient ved Josefine Køster til enhver tid mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed, Datatilsynet.